Om Larsen & Co

Larsen & Co er en printvirksomhed, der bl.a. laver foldere, flyers, plakater, bannere, hjemmesider og skilte mm. til virksomheder.
Larsen & Co driver også Medieværkstedet, beliggende på Kulturmaskinen, Farvergården 7, 1. sal – 5000 Odense C.
Medieværkstedet er et kulturelt mediefællesskab hvor kunstnere, iværksættere, designere og private, kan udvikle deres kreative idéer sammen eller hver for sig.
Værkstedet er et gør det selv værksted, hvor du kan design og opsætte dine egne ting til print og printe i både stort og småt.

Larsen & Co støtter også op om kulturelle og sociale fællesskaber, og samarbejder med flere institutioner, foreninger og virksomheder.
På Medieværkstedet finder du bl.a. Tegnekomsammen som er et fællesskab mellem mennesker der elsker at tegne. Tegnekomsammen mødes hver tirsdag kl. 17-21. Alle er velkommen og du behøver ikke reservere tid.

Har du spørgsmål kan du kontakte kontakt@larsenco.dk.

Værdier
Vi er handlekraftige og løsningsorienterede, og mener det er altafgørende, at begge de værdier er i spil samtidig, så vi maksimerer udbyttet af det arbejde vi laver til hverdag. Når vi går i gang med at løse vores kunders problem, er det som et stort tandhjul der går i gang med at arbejde. Kunderne bidrager med deres tanker, inspirationer og idéer, mens vi arbejder på at realisere dem. 

Vi er en virksomhed, der værdsætter lokalsamfundet og menneskerne, vi møder i hverdagen. Nærvær ses konstant i den måde, vi driver virksomhed på. Det kan mærkes hver gang vi er i kontakt med en kunde, om end det så er i en telefonsamtale, en mail eller i det personlige møde. Vi er 100% tilstede og har ualmindeligt meget respekt for vores kunder. Det er vigtigt, at de føler sig hørt, forstået og godt taget imod.

Kvalitet er noget, vi sætter en stor ære i, og det er af højeste prioritet, at det vi leverer lever op til kundens forventninger. Med 35 års erfaringen indenfor de grafiske fag kan vi garantere, at alt udføres med præcision og grundighed.

Historien

Det startede som et værksted under navnet Trykkeriet på Badstuen. Badstuen, var et hus der blev besat af Odenses borgere fordi de ville have et fælleshus. De oprettede værksteder, som f.eks trykkeriet, hvor de kunne trykke  løbesedler til demonstrationer, plakater og t-shirts.

Odense Kommune overtog driften af Badstuen, og i mange år var det et sted med flere værksteder og en scene hvor upcoming bands og undergrundsmusikken holdt til. I år 2008 flyttede værkstederne op på Kulturmaskinen i Farvergården 7 i Odense. Ann Larsen, som er ejer af Larsen & Co, blev ansat et halvt år før værkstederne flyttede og det nye Mediegrafiske Værksted blev startet op på Kulturmaskinen. Efter 12 år besluttede kommunen at lukke værkstedet pga. besparelser. Ann Larsen oprettede virksomheden Larsen & Co, som i dag driver Medieværkstedet. Værkstedet ligger stadig i de samme lokaler som det tidligere Mediegrafiske Værksted på Kulturmaskinen.

Ann Larsen bestræber sig på at fortsætte det kulturelle og sociale arbejde som altid har været en del af værkstedet.